Anh ấy muốn nếm thử một cô gái chuyển giới châu Á và cho cô ấy một cú thổi kèn sâu