cao châu á, trans cô bé với một con gà trống lớn mất trắng con gà trống cỡi ngựa