Cặp vợ chồng nghiệp dư dễ thương show chúng tôi làm sao tốt đẹp là đến có một Châu Á chuyển giới gà con như một quái đối tác