Chân nữ ướt đẫm mồ hôi và chơi giày! (Đoạn giới thiệu)