Con cặc của giáo viên rất lớn và khi lớp học kết thúc, quá trình luyện tập hậu môn bắt đầu