Con đĩ chuyển giới tóc vàng Thái Lan được một anh chàng du lịch tình dục thuê và có vẻ như đó là một sự tuyển dụng may mắn