Cummer bệnh nhân được hậu môn qua các bác sĩ trong bệnh viện