Đĩ SỮA. Syren De Mer được cô ấy chặt chẽ chết tiệt