Femboy khoe quần lót trong tàu điện ngầm, CRUISING, CDMX