sự phô trương ở vùng nông thôn và bãi biển của người chuyển giới béo này trong trang phục nội y