Tôi đã nhờ người hàng xóm dị tính của mình giúp tôi di chuyển đồ đạc. ANH ĐÃ ĐÃ CHẾT ĐỐI VỚI MÔNG NGƯỜI CHUYỂN TIẾP CỦA TÔI!!