Trans Chick (Isabella Branco) bị đâm bởi hai chiếc đinh tán – TRANS BELLA