Trans đã phạm sai lầm khi giật off trong phòng tắm