Trước khi đến trường, tôi quyết định làm giãn hậu môn của mình phòng trường hợp giáo viên muốn dùng và đổ hết sữa vào bên trong rồi đưa cho tôi một chiếc CREAMPIE. Bạn có thích không?