Ứng viên may mắn đã chọc ghẹo ông chủ TS tương lai của mình